VARO! ELUKOI LIIKKEEL / BEWARE OF ANIMALS ON THE MOVE! / SE UPP FÖR DJUREN!

OPEN CALL

Welcome to take part in the group exhibition ”VARO! ELUKOI LIIKKEEL” (BEWARE OF ANIMALS ON THE MOVE!) in Turku, Finland 13.8-7.9.2017.

The exhibition will show Contemporary Jewellery Art. The theme of the exhibition is animals. The title of the exhibition ”Varo! Elukoi liikkeel” / ”Beaware of animals on the move” can be interpreted in multipal ways: animal versus humans, animals to be aware of, animals to take care of and so on…

The exhibition will take place in Galleria Jänis (Galleria= Gallery, Jänis=Hare)., It is a small (non profit, artist run) window gallery established in 2012. It is located close to the railwaystation in Turku, Finland.

About 10 -15 Artist will participate with 1-3 pieces of jewellery/objects. The fee to take part will be 25 €.The exhibition fee will cover the gallery rent, building the exhibition, marketing and postage of the works back to the Artist (economy postage).

If you live out of Finland or out of Europe an additional fee might be needed to cover the postage back to you.

To apply you will need to send some material. If you already have something ready for the exhibition send pictures of that or then send 1-3 pictures of previous works + a plan of what you want to do for the exhibition (will it be a single object or a serie of works, about what size will the pieces be). If you want you can have your work for sale, we take no provision and all sales happen between the buyer and seller, we do not handle any mony but can on your request help with giving information and delivering the piece.

TIMELINE:

-Last date to apply is 12th of March

Send 1-3 pictures of your work (in JPEG format, fine quality is not needed at this point), your CV , your contact information and a plan for what you want to exhibit.

Send your application to:

galleriajanis@gmail.com

Please put ”Open call 2017” as the subject.

-By the end of March you will be informed who will take part of the exhibition. And get more detailed information.

-In the end of July you should have your works ready, have 1-3 pictures of your work for press/marketing material and a short introduction of you and your works for this exhibition. (You can write in English, Finnish or Swedish).

-By the 4th of August your works should be at the gallery.

-Exhibition time is 13.8-7.9.2017. After that unsold works will be sent back to the artist.

Residenssi Amsterdamissa

Korutaiteen läänintaiteilija

taike_vaaka2

Taiken avoimissa työpaikoissa nyt haussa 27.10. 2016 saakka:

Läänintaiteilija, korutaide, alueiden välinen

Hakijalta odotetaan:

Soveltuvaa taidealan tai kulttuurialan koulutusta ja/tai työkokemusta taiteen ammattilaisena.
Vahvaa kokemusta taiteellisesta ja/tai tuotannollisesta työstä, projektihallintaosaamista sekä hyviä käytännön yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää organisointikykyä, projektikohtaista taloushallintaa, tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä kiinnostusta kehittää ja edistää taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Läänintaiteilijan tehtävänä on korutaiteen edistäminen Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot huomioon ottaen. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan korutaiteen alan ammattilaisuutta ja lisäksi näyttöjä käytännön projekti- tai tuotanto-osaamisesta sekä markkinoinnista. Eduksi katsotaan lisäksi taiteenalaan liittyneet aikaisemmat kehittämistoimet.

Lisäksi eduksi katsotaan henkilön kyky kehittämisideointiin, järjestötoiminnan tuntemus, alue- tai valtionhallinnon tuntemus ja kielitaito.

Lisätietoja täältä:

http://www.taike.fi/fi/avoimet-tyopaikat