Korutaiteen läänintaiteilija

taike_vaaka2

Taiken avoimissa työpaikoissa nyt haussa 27.10. 2016 saakka:

Läänintaiteilija, korutaide, alueiden välinen

Hakijalta odotetaan:

Soveltuvaa taidealan tai kulttuurialan koulutusta ja/tai työkokemusta taiteen ammattilaisena.
Vahvaa kokemusta taiteellisesta ja/tai tuotannollisesta työstä, projektihallintaosaamista sekä hyviä käytännön yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää organisointikykyä, projektikohtaista taloushallintaa, tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä kiinnostusta kehittää ja edistää taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Läänintaiteilijan tehtävänä on korutaiteen edistäminen Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot huomioon ottaen. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan korutaiteen alan ammattilaisuutta ja lisäksi näyttöjä käytännön projekti- tai tuotanto-osaamisesta sekä markkinoinnista. Eduksi katsotaan lisäksi taiteenalaan liittyneet aikaisemmat kehittämistoimet.

Lisäksi eduksi katsotaan henkilön kyky kehittämisideointiin, järjestötoiminnan tuntemus, alue- tai valtionhallinnon tuntemus ja kielitaito.

Lisätietoja täältä:

http://www.taike.fi/fi/avoimet-tyopaikat