Varo! Elukoi liikkeel -näyttely Galleria Jäniksessä 13.8.- 7.9. 2017 esittelee 17 korutaiteilijaa, jotka tulkitsevat eläinteemaa eri tavoin. Useat teokset käsittelevät ihmisen ja eläimen monitahoista suhdetta. Vaikka fakta sekoittuu fiktioon, ovat taiteilijoiden esiin nostamat ajatukset ekologiasta, kestävästä kehityksestä, eettisyydestä, oikeuksista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta päivänpolttavia.

Korutaiteen keskiössä on usein tekijän materiaalin tuntemus ja taito käsitellä sitä eli toisin sanoen käsityöläisyys ja käsityötaito. Kuitenkin teokset heijastavat olennaisesti myös tekijöidensä uteliaisuutta ja kokeilunhalua unohtamatta taiteen olennaisimpia tehtäviä; kysymysten herättämistä, ajatusten ja tunteiden välittämistä ja tarinoiden kertomista.

Näyttelyn teokset tarjoavat useita näkökulmia ja aiheita pohdinnoille eläimen ja ihmisen suhteesta tai erilaisuudesta tai samankaltaisuudesta. Missä kulkevat rajat? minkälaisia ajatuksia pidämme itsestäänselvyyksinä, mistä voimmekaan saada itsemme kiinni?

AVAJAISET 13.8 klo 14-16