Korutaideyhdistys ry on kerännyt korutaiteen Kokoelmaa vuodesta 2008 lähtien. Kokoelman perusta on muodostunut jäsenten lahjoituksista. Resurssien puitteissa yhdistys hankkii vuosittain uusia teoksia osaksi Kokoelmaa. Viimeisimmät teoshankinnat ovat vuodelta 2016.

Kokoelma on myös lainattavissa, esim. museoille.