TIINA RAJAKALLIO

tiina.rajakallio@gmail.com

-asuu ja työskentelee Lappeenrannassa

-2008 M.F.A., Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Tukholma, Ruotsi -2005 artenomi, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta

-näyttelytoimintaa vuodesta 2003

”Työskentely on minulle parhaimmillaan leikinomaista löytöretkeilyä. Tutkin kulloistakin aihetta materiaalista käsin, pyrkien rakentamaan kolmiulotteisia, yläpidettäviä oivalluksia. ”


-lives and works in Lappeenranta, Finland

-M.F.A. Degree, Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden

-2005 B.A., South Carelian Polytechnic, Lappeenranta, Finland

-exhibitions since 2003

”At best, working is like a playful expedition for me. I make hands-in investication, trying to build three-dimensional, wearable discoveries.”