KRISTA RUOHONEN

Valmistuin kuvataiteen maisteriksi Konstfack University College of Arts, Crafts and Designista, Tukholmasta, Ruotsista, keväällä 2014. Opintojeni aikana tutkin konkreettisesti sitä, miten ihmiset taidekentän ulkopuolelta kokivat taidetta. Usein taide itsessään koettiin vieraaksi, arjesta irtautuneeksi ja vaikeaksi ymmärtää. Toteuttamieni projektien kautta olen pyrkinyt kuromaan umpeen tätä kuilua taiteilijan, taiteen, ja kokemattoman taideyleisön välillä. Osana näitä projekteja on ollut vuoropuhelu itseni ja vähän taiteeseen perehtyneiden ihmisten kesken. Projektien kautta olen oppinut ymmärtämään paremmin sitä, miten itse voin taiteilijana kehittyä ymmärrettävämmäksi kuitenkaan kadottamatta taiteellista näkemystäni. Samalla olen pyrkinyt madaltamaan kohderyhmäni kynnystä taiteen kohtaamiseen antamalla mahdollisuuden omakohtaiseen kokemiseen leikkimielisten projektieni kautta.