TOMMI AHO

tommi_a@live.com

Työskentelen enimmäkseen kovien materiaalien eli metallien ja kivien parissa, joiden kautta ilmaisuni on ollut pitkälti synonyymien etsimistä erilaisille suurempia ihmisjoukkoja liikuttaville arkisille ilmiöille. Tyylillisesti operoin modernin ja postmodernin välimaastossa, jossa havaintoni ovat olleet ennemminkin sosiaaliseen kuin poliittiseen painottuneita. Itse asiassa intentioni näkyvät lähestymistavassa, jota ensivaikutelmaltaan voisi luonnehtia etäisyyttä ottavaksi ja jopa objektiivisuuteen pyrkiväksi.