Osallistu KORUTAIDEYHDISTYKSEN TEOSMYYNTIIN Kaapelitehtaan Valssaamossa 13.-21.3.2021

Korutaideyhdistyksen teosmyyntinäyttely järjestetään 13.-21.3.2021 Helsingissä Kaapelitehtaan Valssaamossa. Taidemaalariliiton teosvälitys sekä Ornamon teosvälitys järjestetään samaan aikaan Kaapelitehtaalla. Aiempina vuosina tapahtumassa on vieraillut noin 15 000 kävijää, joten Korutaideyhdistyksen jäsenillä on erinomainen mahdollisuus saada teoksiaan esille sekä tavata korutaiteesta kiinnostunutta yleisöä. Myös valtion taideteostoimikunta käy vuosittain näyttelyssä tekemässä hankintoja kokoelmiinsa. Tänä vuonna koronatilanteen vuoksi tapahtumassa tullaan tekemään erityisjärjestelyjä, mm. väljempi esillepano, rajattu yleisömäärä kerrallaan tilassa ja merkityt kulkureitit. 

Korutaideyhdistys, Ornamo ja Taidemaalariliitto noudattavat OKM:n vastuullisen toimijan periaatteita, jotta tapahtuma pystytään järjestämään turvallisesti.

Tänä vuonna Korutaideyhdistyksen Teosmyynti on jaettu kahteen osioon:
1. Jurytetty näyttely, jonka kuratoi korutaiteilija Helena Lehtinen
2. Korumyymälä kaupallisempia teoksia ja piensarjoja varten.

Yhdistys haluaa antaa näyttelyllä laadukkaan ja ajankohtaisen kuvan suomalaisesta korutaiteen kentästä ja luoda tätä kautta yleisölle sekä asiakkaille raikkaan muistutuksen korutaiteen mahdollisuuksista osana nykytaidetta. Teosten tulee olla taiteen lähtökohdasta tehtyjä uniikkeja teoksia ja ne tulee olla myytävänä.
Korumyymälä esittelee kaupallisempia teoksia, jotka voivat olla myös piensarjoja. 

Molempiin osioihin voi osallistua vain Korutaideyhdistyksen jäsenet.

Osallistumismaksu on 60 euroa / jäsen.
Osallistumismaksu on sama näyttelyn ja myymälän puolelle. Jäsen voi osallistua myös molempiin osioihin, osallistumismaksu on tuolloinkin kokonaisuudessaan 60 euroa. Jos hakee mukaan ainoastaan jurytettyyn näyttelyyn, eikä tule valituksi, osallistumismaksua ei tarvitse maksaa.

Taiteilijat maksavat itse teosten kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset. Installaatiomaisten, suurten teosten pystytyksestä vastaa taiteilija itse.
HUOM! Osallistujat kantavat itse vastuun omien töiden vakuuttamisesta. Yhdistys ei ota vakuutusta. Tila on koko tapahtuman ajan valvottu. 

Koronatilanteen vuoksi tänä vuonna ei järjestetä avajaisia. 


OSALLISTUAKSESI TOIMI NÄIN:

JURYTETTY NÄYTTELY
Voit ehdottaa jurytettyyn näyttelyyn enintään kahdeksaa (8) korkeatasoista, uniikkia ja mielellään mahdollisimman uutta teosta/teoskokonaisuutta. Valssaamo on tilana suuri (266m2) ja sen vuoksi myös installaatiomaiset toteutukset ovat mahdollisia. Korutaiteilija Helena Lehtinen valitsee näyttelyyn esille tulevat teokset. Kaikkien teosten tulee olla myynnissä.

Hae mukaan 14.2.2021 mennessä:

Lähetä seuraavat tiedot yhdessä pdf-tiedostossa sähköpostitse osoitteeseen: valssaamo.nayttely@gmail.com 
– oma nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– selkeät ja edustavat kuvat valmiista teoksistasi, max. 8 teosta / teoskokonaisuutta
– teostiedot: teoksen nimi, tyyppi, valmistusvuosi, materiaalit/tekniikka, koko ja ulosmyyntihinta*.
– lyhyt cv
– lyhyt artist statement

Valinnoista ja tarkemmista toimintaohjeista ilmoitetaan 21.2. mennessä sähköpostitse.
Huom! Teoskuvien tulee olla teoksista, joita tarjoat näyttelyyn.

*Korutaideyhdistys ry. vähentää ulosmyyntihinnasta 20 %:n myyntiprovision. Korutaideyhdistys ry ei ole alv-velvollinen ja myynti tapahtuu taiteilijan lukuun. Taiteilijan ollessa alv-velvollinen on hän itse vastuullinen huolehtimaan alv:n osuuden verottajalle. 
Taiteilija ei voi kirjoittaa myynneistään laskua yhdistykselle, vaan yhdistyksen rahastonhoitaja tilittää myynnit taiteilijan ilmoittamalle tilille ja toimittaa tilityksestä tositteen sähköpostitse taiteilijalle. Tositteesta käy ilmi myydyt teokset, ulosmyyntihinnat, provision osuus ja tilitetty summa. Osallistumalla välitystapahtumaan taiteilija hyväksyy edellämainitut ehdot.

Provision osuus lasketaan seuraavalla tavalla: ULOSMYYNTIHINTA : 1,2 = TILITETTÄVÄ SUMMA


KORUMYYMÄLÄ
Voit tarjota myymälään enintään neljää (4) teosta/teossarjaa. Korutaideyhdistyksen näyttelyn rakentamisesta vastaava työryhmä käy tarjotut teokset läpi ja suunnittelee lopullisen esillepanon tarjottujen teosten ja tilan mukaan. 

Ilmoittautuminen myymälään aukeaa 21.2. mennessä ja sulkeutuu 28.2.
Lähetämme tarkemmat ilmoittautumisohjeet 21.2. mennessä.


VAPAAEHTOISIA KAIVATAAN!
Teosmyynti on tapahtuma, jossa tänä vuonna kaivataan koronan takia entistä enemmän apua! Luultavimmin joudumme tarkkailemaan jatkuvasti tilan kävijämäärää ja tarvittaessa porrastamaan sitä vallitsevien koronasäädösten mukaan. Tämän takia esimerkiksi päivittäisiä valvojia tarvitaan edellisvuosia enemmän.  

Mahdollistaaksemme tapahtuman tarvitsemme siis vapaaehtoisia
mm. valvomaan tilaa ja kävijämäärää, esittelemään teoksia sekä rakentamaan ja purkamaan esillepanoa Valssaamossa. 

Rakentaminen 8.-12.3.
Valvonta 13.-21.3.
Purku 21.3.
Tavaran lastaus 22.3. (aamulla)


Vapaaehtoiset voivat korvata näyttelyn osallistumismaksun kahden kokonaisen päivän talkootyöllä.
Laita siis rohkeasti viestiä osoitteeseen: valssaamo.nayttely@gmail.com

Tehdään yhdessä hieno teosmyynti!