KORUTAIDEYHDISTYKSEN TEOSMYYNTI ON SIIRRETTY VERKKOON!

Korutaideyhdistyksen Teosmyynti Kaapelitehtaalla on siirretty verkkoon. Ajankohta pysyy samana eli 13.-21.3.2021.

Koronatilanteen ja pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksen takia Teosmyynti-tapahtuma Kaapelitehtaalla, Helsingissä on peruttu. Päätös on tehty raskain mielin. 

Puntaroimme tarkkaan tapahtuman kävijämääriä ja sen käytännön järjestämistä noudattaen OKM:n Vastuullinen tapahtuma -ohjeita. Totesimme, että nykyisillä rajoituksilla kävijämäärä jäisi noin viidesosaan normaalista. Tapahtuman luonne on ollut Korutaideyhdistykselle tiedotuksellinen eikä voittoa tavoitteleva, myyntiprovisio on ollut osa budjettia. Työmäärä on tapahtumassa erittäin suuri ja nyt kävijämäärän ja myynnin jäädessä hyvin pieneksi tapahtuma järjestäminen ei ole järkevää työmäärän tai talouden kannalta. 

Helena Lehtisen kuratoima jurytetty myyntinäyttely tullaan kuitenkin järjestämään Korutaideyhdistyksen Instagramissa ja Fabebookissa. Korumyymälää ei järjestetä.

Lisäksi tänäkin vuonna Valtion taideteostoimikunnalla on mahdollisuus tehdä ostoja Valtion kokoelmaan. Järjestämme toimikunnalle tilaisuuden, jossa toimikunnan edustaja voi tutustua kiinnostaviin teoksiin Helsingissä. Taidetoimikunnan edustaja tekee esivalinnan verkkonäyttelyn perusteella ja pyytää nähtäväksi osan teoksista Helsinkiin. 

PÄIVITETYT OSALLISTUMISOHJEET:

JURYTETTY NÄYTTELY VERKOSSA
Voit ehdottaa jurytettyyn näyttelyyn enintään kahdeksaa (8) korkeatasoista, uniikkia ja mielellään mahdollisimman uutta teosta/teoskokonaisuutta. Korutaiteilija Helena Lehtinen valitsee näyttelyyn esille tulevat teokset. Kaikkien teosten tulee olla myynnissä.

Hae mukaan 14.2.2021 mennessä:

Lähetä seuraavat tiedot yhdessä pdf-tiedostossa sähköpostitse osoitteeseen: valssaamo.nayttely@gmail.com 
– oma nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– selkeät ja edustavat kuvat valmiista teoksistasi, max. 8 teosta / teoskokonaisuutta
– teostiedot: teoksen nimi, tyyppi, valmistusvuosi, materiaalit/tekniikka, koko ja ulosmyyntihinta*.
– lyhyt cv
– lyhyt artist statement

Valinnoista ja tarkemmista toimintaohjeista ilmoitetaan 21.2. mennessä sähköpostitse.
Siinä vaiheessa pyydetään valituista teoksista myös korkealaatuiset erilliset jpg- tai png-kuvat sekä suomen- ja englanninkieliset teostiedot.

Osallistumismaksua verkkonäyttelyyn ei ole. 
Verkkonäyttelyssä teoskuvan yhteydessä on teostiedot hintoineen ja taiteilijan yhteystiedoineen (linkki taiteilijan Instagram-tilille ja/tai nettisivulle). Taiteilija itse hoitaa mahdollisen teosmyynnin ja teosten toimituksen suoraan asiakkaan kanssa. 

Huom! Verkkonäyttely on kansainvälinen, joten myyntihintojen tulisi vastata galleriahintoja. Lisäksi on hyvä huomioida korkeammat postituskulut ulkomaille. Lähetämme tiedot verkkonäyttelystämme Klimt02.net:iin.

Korutaideyhdistys ei veloita provisiota verkkonäyttelyn kautta myydyistä teoksista.

Jos valtio päättää tehdä korutaiteen ostoja Valtion taideteostoimikunnalle järjestetyn katselutilaisuuden perusteella, Korutaideyhdistys veloittaa ulosmyyntihinnasta* 20 %:n myyntiprovision. Korutaideyhdistys hoitaa teosmyynnin Valtion taideteostoimikunnalle ja tilittää myöhemmin myytyjen teosten hinnat taiteilijalle. Taiteilijat maksavat itse teosten kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset (meno-paluu) ja teosten vakuuttamisen.

Korutaideyhdistys ry ei ole alv-velvollinen ja myynti tapahtuu taiteilijan lukuun. Taiteilijan ollessa alv-velvollinen on hän itse vastuullinen huolehtimaan alv:n osuuden verottajalle. 
Taiteilija ei voi kirjoittaa myynneistään laskua yhdistykselle, vaan yhdistyksen rahastonhoitaja tilittää myynnit taiteilijan ilmoittamalle tilille ja toimittaa tilityksestä tositteen sähköpostitse taiteilijalle. Tositteesta käy ilmi myydyt teokset, ulosmyyntihinnat, provision osuus ja tilitetty summa. Osallistumalla välitystapahtumaan taiteilija hyväksyy edellämainitut ehdot.

*Provision osuus lasketaan seuraavalla tavalla: ULOSMYYNTIHINTA : 1,2 = TILITETTÄVÄ SUMMA

KORUMYYMÄLÄ
Aikaisemmin suunniteltua kaupallisempien töiden korumyymälää ei ole. Jokainen taiteilija voi toki omasta toimesta tarjota sellaisia tuotteita omassa somessaan jurytetyn verkkonäyttelyn aikana. Varsinkin, jos oma työ on mukana jurytetyssä näyttelyssä, jossa viitataan taiteilijan omiin kanaviin voi verkkonäyttelyä hyödyntää omien kaupallisempien töiden suhteen.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostilla: valssaamo.nayttely@gmail.com